ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://webshop.vinexbt.hu oldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Felhasználó a webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató: Vinex 2009 Kft.

 • Székhely és telephely: 9700 Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.
 • Levelezési cím: 9700 Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.
 • Üzletek: VINEX Villanypásztor Szaküzlet, Állattartók Boltja
  9700 Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.
  8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 2/B.
 • Adószám: 14639063-2-18
 • EU adószám: HU14639063
 • E-mail címek: postmaster@vinex2009kft.t-online.hu, vinexzala@gmail.com
 • Telefon és fax: +36 94 313278, +36 92 312447
 • Mobil elérhetőségek: +36 30 9229422, +36 30 5053758

 

A webshopban folytatott tevékenység:

 • villanypásztorok,
 • villanypásztor szigetelők, tartozékok,
 • villanypásztor vezetékek, szalagok,
 • tenyésztési termékek,
 • lovas termékek,
 • egyebek,
 • napelemek, töltésszabályzók forgalmazása.

 

Webshop használati feltételek:

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a webshop használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás, megosztás…) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok:

A webshop teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A webshopban történő vásárlás:

Regisztráció nélkül és regisztrációval is lehetőség van a https://webshop.vinexbt.hu oldalon történő vásárlásra. A regisztráció előnye, hogy a vásárló adatait nem szükséges minden megrendelésnél újra megadni.

Az alábbi termék kategóriák szerepelnek:

 • villanypásztorok,
 • villanypásztor szigetelők, tartozékok,
 • villanypásztor vezetékek, szalagok,
 • tenyésztési termékek,
 • lovas termékek,
 • egyebek,
 • napelemek, töltésszabályzók

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

A termékek megnevezései és képi megjelenítésén túl, tájékoztatást adunk a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését.

Erről e-mailben kap megerősítést.

Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Választható fizetési és szállítási módok

A Felhasználó választhat a banki előre utalás vagy utánvételes fizetési módok közül, ezt a megrendelés véglegesítésekor, a Pénztárban teheti meg. Termékeinket az MPL szállítja házhoz.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás:

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A szerződés létrejötte:

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása és visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvények az  irányadóak.

A webshopon keresztül létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja.

Számla:

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki.

A számlát a termékkel együtt kapja meg a megrendelő.

Elállási jog:

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket, a Szolgáltató feltüntetett címére, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,  szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, utánvétes fizetés esetén.

Utánvétes fizetés esetén a visszatérítés átutalással történik.

A termékeket csak sértetlen eredeti csomagolásban, és állapotában tudjuk visszavenni! Széttépett, megsérült, megrongált csomagolás, illetve a termék bármilyen sérülése esetén nem áll módunkban azt visszavenni!

Szavatosság, termékszavatosság:

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést.  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor érvényes minőségi követelményeknek vagy  nem rendelkezik a leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Jótállás:

A garancia időtartama az egyes termékeknél eltérő lehet. Az egyes termékeknél, a részletek alatti leírások tartalmazzák az adott  termékekre vonatkozó jótállási időt, a garanciára vonatkozó igény ezalatt az idő alatt érvényesíthető, rendeltetésszerű használat esetén.

A külön meg nem jelölt cikkekre az érvényben lévő törvényi szabályozások és rendelkezések az irányadók.

A jótállás érvényesítéséhez a Felhasználónak bizonyítania kell a rendeltetésszerű használat tényét.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése, illetve panaszügyintézés: 

           Vinex 2009 Kft.

 • Székhely és telephely: 9700 Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.
 • Levelezési cím: 9700 Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.
 • Üzletek: VINEX Villanypásztor Szaküzlet, Állattartók Boltja
  9700 Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.
  8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 2/B.
 • Adószám: 14639063-2-18
 • EU adószám: HU14639063
 • E-mail címek: postmaster@vinex2009kft.t-online.hu, vinexzala@gmail.com
 • Telefon és fax: +36 94 313278, +36 92 312447
 • Mobil elérhetőségek: +36 30 9229422, +36 30 5053758

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni)
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 Árak módosítása:

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a webshopon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok:

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Adatvédelmi tájékoztató:

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, jelszóval védett biztonságos adathordozón, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők:

Vinex 2009 Kft.

MPL Magyar Posta Futárszolgálat

  • Elfogadom, hogy a Vinex 2009 Kft. által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az MPL Futárszolgálata , mint adatkezelő részére.
  • A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,telefonszám, e-mail cím.
  • Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényi rendelkezések.

A Szolgáltató, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli a regisztrálók adatait.

ÁSZF hatályba lépésének ideje

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.03.09.